DJELATNOSTI

Spoljna trgovina

Spoljna trgovina je orijentisana na trgovinu žitaricama i uljaricama sa zemljama u regionu. Trguje se pšenicom, kukuruzom, ječmom i raži, kao i merkantilnim zrnom soje, suncokreta i uljane repice. Veoma značajan segment trgovine odnosi se na prometovanje sačmi od uljane repice, soje i suncokreta, gdje je na tržištu Bosne i Hercegovine kompanija AGRO GROUP lider u trgovanju sačmama.

Unutrašnja trgovina

Na domaćem tržištu trguje se pšenicom, kukuruzom, ječmom i raži, kao i merkantilnim zrnom soje, suncokreta i uljane repice. Veoma značajan segment trgovine odnosi se na prometovanje sačmi od uljane repice, soje i suncokreta, gdje je na tržištu Bosne i Hercegovine kompanija AGRO GROUP lider u trgovanju sačmama.

Značajan dio poslovanja je prometovanje i trgovina mineralnim đubrivima raznih formulacija neophodnih za postizanje visokih prinosa na proizvodnim parcelama poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini.
Poslednjih 10 godina kompanija se bavi distribucijom komponenata za stočnu hranu, premiksima, koncentratima kao i sa gotovim stočnim smešama. AGRO GROUP iz Brčkog je zastupnik brenda u proizvodnji stočne hrane i premiksa holandske kompanije De Heus.

Skladištenje i logistika

U dijelu poslovanja koje se odnosi na skladištenje, preduzeće AGRO GROUP u svojoj poslovnoj jedinici PIK Šamac raspolaže silosima sa ukupnim skladišnim kapacitetima od 20.000 tona, skladišnim prostorom podnog tipa kapaciteta cca 700 tona i to zatvorenog i natkrivenog prostora u Šamcu.
Dio iznajmljenog skladišnog prostora podnog tipa kapaciteta cca 1.500 tona koristi se u Luci Brčko.
Pored skladištenja, veoma važna u ponudi kompanije je i usluga sušenja žitarica i uljarica modernom i savremenom sušarom kapaciteta 15 t/sat suvog zrna svih vrsta roba.

Kooperacija

Od svog osnivanja kompanija AGRO GROUP sarađuje sa poljoprivrednim proizvođačima i obezbeđuje im sav neophodan repromaterijal potreban za poljoprivrednu proizvodnju.
Tokom cijele godine na raspolaganju su sjemena velikih svjetskih proizvođača sjemena, pesticidi programa kompanije Savacoop iz Srbije, razne formulacije mineralnih đubriva proizvođača iz Evrope i Srbije, suncokretove, sojine i sačma uljane repice za ishranu stoke, kao I gotove stočne smješe holandske kompanije De Heus.

Distribucija pesticida programa kompanije Savacoop

Od ove godine Agrogroup je ekskluzivni distributer proizvodnog programa pesticida kompanije Savacoop iz Novog Sada (Srbija) kao i folijarnih đubriva Lebosol iz Njemačke.
© Copyright 2023. Sva prava zadržana Razvoj sajta: Magus