DJELATNOSTI

Unutrašnja trgovina

Na domaćem tržištu trguje se pšenicom, kukuruzom, ječmom i raži, kao i merkantilnim zrnom soje, suncokreta i uljane repice. Veoma značajan segment trgovine odnosi se na prometovanje sačmi od uljane repice, soje i suncokreta, gdje je na tržištu Bosne i Hercegovine kompanija AGRO GROUP lider u trgovanju sačmama.

Značajan dio poslovanja je prometovanje i trgovina mineralnim đubrivima raznih formulacija neophodnih za postizanje visokih prinosa na proizvodnim parcelama poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini.
Poslednjih 10 godina kompanija se bavi distribucijom komponenata za stočnu hranu, premiksima, koncentratima kao i sa gotovim stočnim smešama. AGRO GROUP iz Brčkog je zastupnik brenda u proizvodnji stočne hrane i premiksa holandske kompanije De Heus.
© Copyright 2023. Sva prava zadržana Razvoj sajta: Magus